fredag, december 18

Hej mitt vinterland, nu är du här :)
Hinner inte med allt i mitt liv just nu så bloggen ligger lite nere ett tag..
Razzy som återkommer efter åtminstone jul


torsdag, december 3
Kronisk Magkatarr
(Kronisk gastrit/Atrofisk gastrit)

Defenition

En inflammation i magslemshinnan med minskad slemhinnetjocklek bekräftat med vävnadsprov i samband med gastroskopi.

Orsak (-er)

Typ A gastrit (autoimmun atrofisk gastrit - dvs angrepp av det kroppsegna immunförsvaret på magsäcksslemhinnan): Bortfall av saltsyrasekretion samt Intrinsic factor (protein som utsöndras av normal magslemhinna för att kunna ta upp vitamin B12). Ofta kopplad till låg ämnesomsättning (hypotyreos), diabetes mellitus och hudsjukdommen vitiligo. Risk fins för allvarlig blodbrist (perniciös anemi). Livslång tillförsel av vitamin B12 krävs. Risk för överväxt av bakterier i tarmen pga brist på magsyra. Laboratoriemässigt ser man lågt pepsinogen A, parietalcellsantikroppar och förhöjda gastrinnivåer.Är det någon som vill byta mage med mig?

Razzy over and out